سایت تخصصی آسیب شناسی روانی

▬ چگونگی در مان اختلال مرزی
▬ بیمار مرزی ممکن است چه اختلال های دیگه ای هم داشته باشد؟
▬ جدی ترین مسئله در افراد اختلال مرزی چیست؟
▬ دلیل ایجاد اختلال مرزی
▬ بیشتر خانم ها بیمار مرزی می شوند
▬ دردسرهای نگهداری از بیمار مرزی
▬ الگوی غلط فكری شخصیت مرزی
▬ وظیفه شناسی پایین در اختلال مرزی
▬ سازگاری و توافق پذیری بالا در اختلال مرزی
▬ پذیرندگی پایین در اختلال مرزی
▬ برون گرایی بالا در اختلال مرزی
▬ بی ثباتی احساسی بالا در عزیزان مرزی یعنی
▬ ابعاد پنجگانه شخصیتی مرزی (BPD)
▬ عامل ایجاد سوءظن شدید در اختلال مرزی
▬ کانال مخصوص اختلال مرزی
▬ انفجار خشم در اختلال مرزی
▬ دلیل خودزنی در اختلال مرزی
▬ انواع رفتارهای مخاطره آمیز در بیماران مرزی
▬ عزیزان مرزی در روابط اجتماعی بسیار پرتوقع اند
▬ رفتارهای شوك برانگیز در بیماری مرزی
▬ احساس خلاء و پوچی عمیق در عزیزان مرزی
▬ روابط شخصی بسیار هیجانی و ظاهراً قوی ولی ناپایدار در اختلال مرزی
▬ چگونگی موفقیت شغلی در اختلال مرزی
▬ عزیزان مرزی هنوز خود را به درستی نمی شناسند
▬ ترس عجیب از تنهایی در اختلال مرزی
▬ نوسان خلقی اختلال مرزی
▬ ویژگی های شخصیتی بیمار مرزی
▬ اختلال مرزی را با چه بیماری هایی اشتباه میگیرن؟
▬ آزار جنسی در دوران کودکی در اختلال مرزی
▬ تفاوت اختلال مرزی با اسکیزوفرنی