ابوعلی سینا, زندگینامه ابوعلی سینا, زندگینامه ابن سینا


ایشان در یکی از عهدهایش می گوید: عهد بستم که رمان نخوانم چون نفس ناطقه را کج و معوج می کند.برچسب ها : عهد بستم که رمان نخوانم ,

تبلیغات
                      
                     
                      
                    
                    
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین