امان از دست کمال گرایی خصوصا در فاز شیدایی و  هدف گذاری های جدید

راه کار...


تا جایی که ممکن است کار جدیدی را شروع نکنید و دربرابر وسوسه شروع کارهای جدید مفاومت کنید

به جای شروع کار جدیدسعی کنید کارهای نیمه کارتان را به اتمام برسانید

تبلیغات
                      
                     
                      
                    
                    
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین