تبلیغات
وبلاگ تخصصی اختلال دوقطبی

دلیل اینكه بیماران دوقطبی احساس بی معنایی و خلاء روحی میكنند چیست؟

زندگی بدون حضور كودك درون احساس تهی بودن را بر جا می نهد: این احساس را كه زندگیمان فاقد چیزی است

می كوشیم این احساس خلاء را با سایر انسان ها و اشیاء و مكان ها و فعالیت ها و تجربه هایی بیرون از خویشتن پر كنیم.

شاید به درازا بكشد تا به بی تاثیر بودن این راه حل 

پی ببریم .موثر واقع نمی شود زیرا غیاب آن چیزهای بیرونی علت احساس خلاء نبود. دلیل راستین این بود كه كودك درونمان مخفی شده بود.


چون شخص دوقطبی احساس تهی بودن می كند و می كوشد این احساس خلاء را با سایر انسان ها و اشیاء و مكان ها و فعالیت ها و تجربه هایی بیرون از خویشتن پر كند.

شاید به درازا بكشد تا به بی تاثیر بودن این راه حل پی ببرند .

نتیجه گرا بودن موثر واقع نمی شود زیرا غیاب آن چیزهای بیرونی علت احساس خلاء نبود


 منبع كتاب شفای كودك درون


برچسب ها : بی معنایی و خلاء روحی در بیمان دوقطبی , زندگی بدون حضور كودك درون احساس تهی بودن را بر جا می نهد , كتاب شفای كودك درون ,

تبلیغات تبلیغات
تبلیغات
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین