اختلال سیکلوتایمیک شبیه دوقطبی

ادواری خو ها یا سیکلوتایمیکها نشانه هایی از دوره های شیدایی خفیف و دوره های کوتاه افسردگی دارند

منبع: تشخیص و درمان اختلال دوقطبی ص22تبلیغات
                      
                     
                      
                    
                    
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین