یکی از تدابیری که دقت و درستی گزارش های بیمار را از احوال خودش بیشتر می کند گرداوری گزارش های خود بیمار در طول یک سال یا بیشتر است

برای مثال جدول گزارش زندگی از این گونه است که در آن طول شدت قطب و اختلال عملکرد شخص در برابر نوسان های اختلال خلق ثبت می کنند

منبع: تشخیص و درمان اختلال دوقطبی ص23


برچسب ها : تمرینی مهم برای دوقطبی ها ,

تبلیغات تبلیغات
تبلیغات
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین