کارکرد اجتماعی_شغلی

بیماران دوقطبی حتی با وجود مصرف داروهای تثبیت کننده خلق در زمینه بهبود اجتماعی شغلی با مشکلات فراوانی رو به رو می شوند

بررسی های  محققان نشان میدهد در فاصله شش ماه پس از دوره شیدایی از هر سه بیمار یک نفرتوانایی اشتغال به کار ندارد و فقط 20% آنان می توانند در حد انتظار به شغلی مشغول شوند

بیماران دوقطبی در زمینه کارکرد شغلی نمره های کمتر از بیماران یک قطبی دارند

منبع: تشخیص و درمان اختلال دوقطبی ص26
برچسب ها : کارکرد اجتماعی شغلی در بیماران دوقطبی ,

تبلیغات تبلیغات
تبلیغات
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین