سال های سال پژوهشگران علت بیماری دوقطبی را عوامل زیستی از قبیل  ژن ها و وضعیت  زیست _ شیمایی مغز می پنداشتند ولی امروزه پژوهشگران معتقدند تعامل عوامل مختلفی چون عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی نقش عمده ای ایفا می کند

منبع: غلبه بر نوسانات خلقی ص 36
برچسب ها : علل دوقطبی از گذشته تا به امروز , غلبه بر نوسانات خلقی ,

تبلیغات تبلیغات
تبلیغات
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین