داروهایی که برای کنترل مرحله افسردگی بیماری مانیک دپرسیو استفاده میشوند عبارتند از داروهای ضد افسردگی، تنظیم کننده های خلق و الکتروشوک (ECT).

تبلیغات
                      
                     
                      
                    
                    
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین