پایگاه اطلاع رسانی اختلال دوقطبی tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com 2017-08-21T10:17:28+01:00 mihanblog.com آیا می دانید بعد از هر عود بیماری دوقطبی، دوران نقاهتش چند ماه است؟ 2017-08-04T21:32:35+01:00 2017-08-04T21:32:35+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1818 ADMIN  همه می دانیم کسی که گرفتار آنفولانزا شده بعد از دوره حاد باید یک یا دو روز دیگر هم در رختخواب بماند تا 

 همه می دانیم کسی که گرفتار آنفولانزا شده بعد از دوره حاد باید یک یا دو روز دیگر هم در رختخواب بماند تا 
]]>
درمان دوقطبی از طریق شناخت درمانی چگونه است؟ 2017-07-26T13:22:16+01:00 2017-07-26T13:22:16+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1817 ADMIN تمرینی مهم برای دوقطبی ها یکی از تدابیری که دقت و درستی گزارش های بیمار را از احوال خودش بیشتر می کند گرداوری گزارش های خود بیمار در طول یک سال یا بیشتر است برای مثال 
تمرینی مهم برای دوقطبی ها

یکی از تدابیری که دقت و درستی گزارش های بیمار را از احوال خودش بیشتر می کند گرداوری گزارش های خود بیمار در طول یک سال یا بیشتر است

برای مثال ]]>
بروز احساسات بیمار مرزی یکی از روشهای درمان اختلال مرزی 2017-07-06T10:24:17+01:00 2017-07-06T10:24:17+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1816 ADMIN بروز احساسات بیمار مرزی یکی از روشهای درمان اختلال مرزی عبدالمجید بحرینیان در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، اختلال شخصیت مرزی را الگوی همه جانبه، فراگیر و بی‌ثبات در روابط بین فردی، نگرش، عواطف و رفتارها عنوان کرد و اظهار داشت: * اجازه دهید مبتلایان احساسات خود را بروز دهند عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
عبدالمجید بحرینیان در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، اختلال شخصیت مرزی را الگوی همه جانبه، فراگیر و بی‌ثبات در روابط بین فردی، نگرش، عواطف و رفتارها عنوان کرد و اظهار داشت:
* اجازه دهید مبتلایان احساسات خود را بروز دهند

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 

]]>
چگونگی تشخیص اختلال مرزی 2017-07-06T10:06:59+01:00 2017-07-06T10:06:59+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1815 ADMIN مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی باید حداقل 5 ویژگی داشته باشند. * مبتلایان ترس از رها شدن دارند این متخصص حوزه بهداشت و روان،‌گفت: مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی تلاش زیادی برای جلوگیری از رهایی از افکاری که بر اساس آن فرد می‌ترسد که توسط دیگران رها شود، می‌‌کند. این افکار می‌تواند ناشی از رها شدن واقعی و یا خیالی باشد که منجر می‌شود فرد خود را به دیگران نزدیک کند. * روابط بین فردی بی‌ثبات در مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: روابط بین مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی باید حداقل 5 ویژگی داشته باشند.

* مبتلایان ترس از رها شدن دارند

این متخصص حوزه بهداشت و روان،‌گفت: مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی تلاش زیادی برای جلوگیری از رهایی از افکاری که بر اساس آن فرد می‌ترسد که توسط دیگران رها شود، می‌‌کند. این افکار می‌تواند ناشی از رها شدن واقعی و یا خیالی باشد که منجر می‌شود فرد خود را به دیگران نزدیک کند.

* روابط بین فردی بی‌ثبات در مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: روابط بین فردی بی‌ثبات و افراط و تفریط در مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی دیده می‌شود، آنها ممکن است در مدت زمانی کوتاه به شدت به کسی نزدیک و با او صمیمی شده و هفته بعد از او بیزار شوند.

* مبتلایان اختلال هویت دارند

این متخصص حوزه بهداشت و روان، گفت:‌ ]]>
اختلال شخصیت مرزی چیست؟ 2017-07-06T10:04:31+01:00 2017-07-06T10:04:31+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1814 ADMIN اختلال شخصیت مرزی چیست؟ اختلال شخصیت مرزی نوعی اختلال شخصیت است که ترس از رها شدن، روابط بین فردی بی‌ثبات، اختلال هویت، ژست‌های خودکشی، عصبانیت زیاد، استرس شدید و افکار بدبینانه، جزو ویژگی‌های آنها است و بروز احساسات نقش موثری در درمان آنها دارد. اختلال شخصیت مرزی چیست؟

اختلال شخصیت مرزی نوعی اختلال شخصیت است که ترس از رها شدن، روابط بین فردی بی‌ثبات، اختلال هویت، ژست‌های خودکشی، عصبانیت زیاد، استرس شدید و افکار بدبینانه، جزو ویژگی‌های آنها است و بروز احساسات نقش موثری در درمان آنها دارد. ]]>
تست آن لاین اختلال شخصیت مرزی 2017-07-06T09:50:24+01:00 2017-07-06T09:50:24+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1813 ADMIN برای انجام تست اینجا کلیک کنید برای انجام تست اینجا کلیک کنید]]> چه نوع داروهایی مناسب درمان اختلال مرزی است؟ 2017-07-06T01:45:32+01:00 2017-07-06T01:45:32+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1812 ADMIN چه نوع داروهایی مناسب درمان اختلال مرزی است؟ دارو درمانی برای اخذ نتایج بهتر دارو درمانی به روان درمانی اضافه می‌شود. داروهای نورولپتیک (ضد جنون) برای کنترل خشم خصومت و دوره‌های پسیکوتیک گذرا از داروهای(ضد افسردگی)برای بهبود خلق و بیمار استفاده می‌شود از دیگر داروهای مورد استفاده می‌توان به ضد تشنج‌ها و کربنات لیتیوم اشاره کرد. تجویز این داروها باید تحت نظر روانپزشک باشد. چه نوع داروهایی مناسب درمان اختلال مرزی است؟


دارو درمانی برای اخذ نتایج بهتر دارو درمانی به روان درمانی اضافه می‌شود. داروهای نورولپتیک (ضد جنون) برای کنترل خشم

خصومت و دوره‌های پسیکوتیک گذرا از داروهای(ضد افسردگی)برای بهبود خلق و بیمار استفاده می‌شود از دیگر داروهای مورد استفاده می‌توان به ضد تشنج‌ها و کربنات لیتیوم اشاره کرد.

تجویز این داروها باید تحت نظر روانپزشک باشد. ]]>
رفتار درمانی و درمان اختلال مرزی 2017-07-06T01:41:03+01:00 2017-07-06T01:41:03+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1811 ADMIN  رفتار درمانی و بخصوص آموزش مهارتهای اجتماعی بویژه با استفاده از نوارهای ویدیوئی که بیمار را در مشاهده تأثیر رفتارش بر دیگران توانا می‌کند، مفید است.  رفتار درمانی و بخصوص آموزش مهارتهای اجتماعی بویژه با استفاده از نوارهای ویدیوئی که بیمار را در مشاهده تأثیر رفتارش بر دیگران توانا می‌کند، مفید است. ]]> چرا روان درمانی برای درمان اختلال مرزی مناسب نیست؟ 2017-07-06T01:08:41+01:00 2017-07-06T01:08:41+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1810 ADMIN چرا روان درمانی برای درمان اختلال مرزی مناسب نیست؟ درمان اختلال شخصت مرزی روان درمانی درمان انتخابی برای این اختلال روان درمانی می‌باشد که به یک اندازه برای بیمار و درمانگر مشکل است.  علت آن بی ثباتی و رفتار تکانشی (لحظه‌ای) و همچنین استفاده از مکانیسم دفاعی«دو نیم سازی» است.  (مکانیسمی است که باعث می‌شود شخصیت مرزی متناوب از درمانگر یا سایر افراد محیط بیزار شده یا آنها را به شدت دوست بدارد) چرا روان درمانی برای درمان اختلال مرزی مناسب نیست؟

درمان اختلال شخصت مرزی روان درمانی درمان انتخابی برای این اختلال روان درمانی می‌باشد که به یک اندازه برای بیمار و درمانگر مشکل است.

 علت آن بی ثباتی و رفتار تکانشی (لحظه‌ای) و همچنین استفاده از مکانیسم دفاعی«دو نیم سازی» است. 

(مکانیسمی است که باعث می‌شود شخصیت مرزی متناوب از درمانگر یا سایر افراد محیط بیزار شده یا آنها را به شدت دوست بدارد)
]]>
تشخیص افتراقی اختلال مرزی با پارانوئید 2017-07-06T01:06:26+01:00 2017-07-06T01:06:26+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1809 ADMIN تشخیص افتراقی اختلال مرزی با پارانوئید شخصیت پارانوئید : در شخصیت پارانوئید سوء ظن در اکثر موقعیت ها حضور دارد ولی شخصیت مرزی یک علائم موقت (وابسته به استرس) است تشخیص افتراقی اختلال مرزی با پارانوئید


شخصیت پارانوئید :

در شخصیت پارانوئید سوء ظن در اکثر موقعیت ها حضور دارد ولی شخصیت مرزی یک علائم موقت (وابسته به استرس) است ]]>
تشخیص افتراقی اختلال مرزی با اسکیزوتایپال 2017-07-06T01:04:09+01:00 2017-07-06T01:04:09+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1808 ADMIN تشخیص افتراقی اختلال مرزی با اسکیزوتایپال شخصیت اسکیزوتایپال :  در شخصیت مرزی عقاید غیرعادی ، تفکر و تکلم عجیب و غریب مانند آنچه که در اسکیزو تایپال مشاهده می‌شود، دیده نمی‌شود.
تشخیص افتراقی اختلال مرزی با اسکیزوتایپال


شخصیت اسکیزوتایپال :

 در شخصیت مرزی عقاید غیرعادی ، تفکر و تکلم عجیب و غریب مانند آنچه که در اسکیزو تایپال مشاهده می‌شود، دیده نمی‌شود.
]]>
تشخیص افتراقی اختلال مرزی با اسکیزوفرنی 2017-07-06T01:00:04+01:00 2017-07-06T01:00:04+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1807 ADMIN تشخیص افتراقی اختلال مرزی اسکیزوفرنی : به علت فقدان دوره‌های پسیکونیک طولانی (قطع ارتباط با واقعیت) شخصت مرزی از اختلال اسکیزوفرنی قابل تفکیک است.
تشخیص افتراقی اختلال مرزی اسکیزوفرنی :
 به علت فقدان دوره‌های پسیکونیک طولانی (قطع ارتباط با واقعیت) شخصت مرزی از اختلال اسکیزوفرنی قابل تفکیک است.
]]>
ملاک‌های تشخیص اختلال مرزی چیست؟ 2017-07-06T00:58:53+01:00 2017-07-06T00:58:53+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1806 ADMIN ملاک‌های تشخیص اختلال مرزی چیست؟ ملاک‌های تشخیص اختلال مرزی الگوی مستمر ناتوانی در روابط فردی ، خود انگاره ، عاطفه و رفتار لحظه‌ای بارز که در اوایل بزرگسالی شروع می‌شود. برای تشخیص وجود پنج (یا بیشتر) علامت از علائم زیر ضروری است: اقدام‌های «دیوانه وار» برای اجتناب از ترک شدن واقعی یا خیالی . الگوی بی‌ثبات و پر تنش روابط فردی که با نوسان بین دو قطب ، آرمانی کردن و بی‌ارزش نمودن مشخص است . اختلال هویتی: بی ثباتی بارز و مستمر خود انگاره. رفتار تکانشی حداقل در دو زمینه که احتم

ملاک‌های تشخیص اختلال مرزی الگوی مستمر ناتوانی در روابط فردی ، خود انگاره ، عاطفه و رفتار لحظه‌ای بارز که در اوایل بزرگسالی شروع می‌شود. برای تشخیص وجود پنج (یا بیشتر) علامت از علائم زیر ضروری است:اقدام‌های «دیوانه وار» برای اجتناب از ترک شدن واقعی یا خیالی .

الگوی بی‌ثبات و پر تنش روابط فردی که با نوسان بین دو قطب ، آرمانی کردن و بی‌ارزش نمودن مشخص است .

اختلال هویتی: بی ثباتی بارز و مستمر خود انگاره.

رفتار تکانشی حداقل در دو زمینه که احتمال ضرر شخصی وجود دارد (مثل ولخرجی ، سکس ، سوء مصرف مواد ، رانندگی بدون احتیاط ، دوره‌های پرخوری).

 تهدید «ژست» یا رفتارهای انتحاری مکرر یا رفتار جرح خویشتن

بی‌ثباتی عاطفی به دلیل ماهیت واکنشی خلق (مثلاً حالت ملال شدید ، تحریک پذیری یا اضطراب که معمولا چند ساعت و ندرتاً چند روز دوام می‌یابد.)

احساس مزمن پوچی

خشم شدید و نامتناسب یا اشکال در کنترل خشم (مثل ابراز کج خلقی مکرر ، خشم مستمر یا نزاع مکرر)

تفکر پارانوئید موقت وابسته به استرس یا علائم تجزیه‌ای شدید.
]]>
بیمار مرزی : سیگار روشن را روی بدنم گذاشتم...!!! 2017-07-06T00:51:34+01:00 2017-07-06T00:51:34+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1805 ADMIN  توصیف زیر گفته‌های یک بیمار مرزی است که بیانگر آشفتگی های او می باشد: من چند ماه قبل در خانه تنها بودم که دچار وحشت شدم! کوشش کردم با دوستم تماس بگیرم ... او را هیچ کجا نیافتم، آن شب بنظر می‌سید که تمام دوستان من سرگرم هستند و من کسی را ندارم که با وی صحبت کنم ...  من بیشتر و بیشتر عصبانی و برانگیخته شدم. سر انجام از جا در رفتم و سیگاری را روشن کرده درون ساعد خود فرو بردم. نمی‌دانم چرا این کار را کردم، زیرا در واقع به آن توجهی نداشتم. حدس می‌زنم احساس کردم که مجبورم کار برجس  توصیف زیر گفته‌های یک بیمار مرزی است که بیانگر آشفتگی های او می باشد:

من چند ماه قبل در خانه تنها بودم که دچار وحشت شدم! کوشش کردم با دوستم تماس بگیرم ... او را هیچ کجا نیافتم، آن شب بنظر می‌سید که تمام دوستان من سرگرم هستند و من کسی را ندارم که با وی صحبت کنم ...

 من بیشتر و بیشتر عصبانی و برانگیخته شدم. سر انجام از جا در رفتم و سیگاری را روشن کرده درون ساعد خود فرو بردم.

نمی‌دانم چرا این کار را کردم، زیرا در واقع به آن توجهی نداشتم. حدس می‌زنم احساس کردم که مجبورم کار برجسته انجام دهم!» 
]]>
چرا عزیزان مرزی مکررا خود آزاری میکنند؟ 2017-07-06T00:46:04+01:00 2017-07-06T00:46:04+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1804 ADMIN چرا عزیزان مرزی مکررا خود آزاری میکنند؟  نکته مهم و دردناک زندگی افراد مرزی اقدامهای مکرر خود آزاری (خود زنی) است. آنها ممکن است برای رفع تنش درونی یا به قصد کمک گرفتن از دیگران اقدام به «تیغ زدن یا سوزاندن» قسمتهای مختلف بدن خود نمایند. اما اغلب در بازو ، سینه و شکم می‌توان آنها را مشاهده کرد.
 نکته مهم و دردناک زندگی افراد مرزی اقدامهای مکرر خود آزاری (خود زنی) است. آنها ممکن است برای رفع تنش درونی یا به قصد کمک گرفتن از دیگران اقدام به «تیغ زدن یا سوزاندن» قسمتهای مختلف بدن خود نمایند. اما اغلب در بازو ، سینه و شکم می‌توان آنها را مشاهده کرد. ]]>
بی مبالاتی جنسی در عزیزان مرزی 2017-07-06T00:39:52+01:00 2017-07-06T00:39:52+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1803 ADMIN بی مبالاتی جنسی در عزیزان مرزی  از طرف دیگر این بیماران در روابط پر شور و ناپایدار (که گاهی با بی‌مبالاتی جنسی همراه است) درگیر می‌شوند.

 از طرف دیگر این بیماران در روابط پر شور و ناپایدار (که گاهی با بی‌مبالاتی جنسی همراه است) درگیر می‌شوند. ]]>
چرا عزیزان مرزی خالکوبی میکنند؟ 2017-07-06T00:35:30+01:00 2017-07-06T00:35:30+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1802 ADMIN چرا عزیزان مرزی خالکوبی میکنند؟ بیماران مرزی برای جبران هویت ناقص و آشفته خود اغلب روی پوست شان کلمات (مانند : مادر ، عشق) یا عکس هایی (مانند عکس فرد محبوب یا حیوانات) را خال کوبی می‌کنند. این خال کوبیها در حکم قدرت دهنده  و آرامش بخش است.
بیماران مرزی برای جبران هویت ناقص و آشفته خود اغلب روی پوست شان کلمات (مانند : مادر ، عشق) یا عکس هایی (مانند عکس فرد محبوب یا حیوانات) را خال کوبی می‌کنند. این خال کوبیها در حکم قدرت دهنده  و آرامش بخش است. ]]>
عزیزان مرزی دچار بحران هویت تناسلی ( جنسی ) هستند 2017-07-06T00:34:23+01:00 2017-07-06T00:34:23+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1801 ADMIN عزیزان مرزی دچار بحران هویت تناسلی ( جنسی ) هستند همچنین این بیماران نسبت به مفاهیم هویت خود دچار آشفتگی هستند. بدین معنی که درباره «هویت تناسلی (جنسی) و ارزش‌ها ، وفاداریها و هدفهای خود» تردید دارند. عزیزان مرزی دچار بحران هویت تناسلی ( جنسی ) هستند


همچنین این بیماران نسبت به مفاهیم هویت خود دچار آشفتگی هستند. بدین معنی که درباره «هویت تناسلی (جنسی) و ارزش‌ها ، وفاداریها و هدفهای خود» تردید دارند. ]]>
اختلال شخصیت مرزی چیست؟ 2017-07-06T00:24:28+01:00 2017-07-06T00:24:28+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1800 ADMIN اختلال شخصیت مرزی چیست؟ بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در«مرزی بین نوروز و پسیکوز» قرار دارند و با بی‌ثباتی فوق‌العاده عاطفه خلق و رفتار و احساس پوچی مشخص می‌شوند.  در واقع هیچ ویژگی  بصورت دائمی در فرد دیده نمی‌شود. یک مرزی ممکن است در یک موقعیت ، فردی را به عنوان «دوست داشتنی‌ترین و مهم‌ترین » در نظر بگیرد و در موقعیت دیگر به عنوان «بی‌رحم‌ترین و استثمار کننده‌ترین» شخص تشخیص دهد. «نقطه تعادلی در زندگی آنها وجود ندارد». اختلال شخصیت مرزی چیست؟

بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در«مرزی بین نوروز و پسیکوز» قرار دارند و با بی‌ثباتی فوق‌العاده عاطفه خلق و رفتار و احساس پوچی مشخص می‌شوند.

 در واقع هیچ ویژگی  بصورت دائمی در فرد دیده نمی‌شود. یک مرزی ممکن است در یک موقعیت ، فردی را به عنوان «دوست داشتنی‌ترین و مهم‌ترین » در نظر بگیرد و در موقعیت دیگر به عنوان «بی‌رحم‌ترین و استثمار کننده‌ترین» شخص تشخیص دهد. «نقطه تعادلی در زندگی آنها وجود ندارد». ]]>
چگونه می توان به افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی کمک کرد؟ 2017-07-04T22:40:43+01:00 2017-07-04T22:40:43+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1799 ADMIN چگونه می توان به افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی کمک کرد؟ چندین روش موثر برای درمان این اختلال وجود دارد. دارو درمانی شامل: داروهای ثابت کننده خلق و خو، داروهای ضدجنون و ضد افسردگی می توانند این علائم را کنترل کنند. روش های مختلف مشاوره و درمان شامل
چگونه می توان به افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی کمک کرد؟

چندین روش موثر برای درمان این اختلال وجود دارد.


دارو درمانی شامل: داروهای ثابت کننده خلق و خو، داروهای ضدجنون و ضد افسردگی می توانند این علائم را کنترل کنند.

روش های مختلف مشاوره و درمان شامل
]]>
ترس از تنها ماندن دلیل خشم بیمار مرزی 2017-07-04T22:36:41+01:00 2017-07-04T22:36:41+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1798 ADMIN  ترس از تنها ماندن دلیل خشم بیمار مرزی خشم و ترس شدید در این افراد از تنها ماندن سرچشمه می گیرد. این افراد حتی اگر تجسم کنند که تنها هستند، دچار ترس و عصبانیت می شوند. ترس از تنها بودن، یک مشکل جدی در روابط خانوادگی ایجاد می کند.
 ترس از تنها ماندن دلیل خشم بیمار مرزی

خشم و ترس شدید در این افراد از تنها ماندن سرچشمه می گیرد.

این افراد حتی اگر تجسم کنند که تنها هستند، دچار ترس و عصبانیت می شوند.

ترس از تنها بودن، یک مشکل جدی در روابط خانوادگی ایجاد می کند. ]]>
شکست عشقی دلیل احساس پوچی در اختلال مرزی 2017-07-04T22:32:58+01:00 2017-07-04T22:32:58+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1797 ADMIN شکست عشقی دلیل احساس پوچی در اختلال مرزی هنگامی که این افراد به یک چیز و یا کسی علاقه داشته باشند و آن چیز و یا آنکس از پیش آنها برود، احساس پوچی و انزوا می کنند و توانایی مقابله کردن با این احساس را ندارند. علائم اختلال شخصیت مرزی می تواند شامل احساس بی ارزشی، بی عشقی و پوچی باشد. یک درمان جدید به نام رفتار دیالیتیکی می تواند برای افراد مبتلا مفید باشد.
هنگامی که این افراد به یک چیز و یا کسی علاقه داشته باشند و آن چیز و یا آنکس از پیش آنها برود، احساس پوچی و انزوا می کنند و توانایی مقابله کردن با این احساس را ندارند.

علائم اختلال شخصیت مرزی می تواند شامل احساس بی ارزشی، بی عشقی و پوچی باشد. یک درمان جدید به نام رفتار دیالیتیکی می تواند برای افراد مبتلا مفید باشد. ]]>
بریدن بدن خود با چاقو در اختلال مرزی 2017-07-04T22:26:36+01:00 2017-07-04T22:26:36+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1796 ADMIN بریدن بدن خود با چاقو در اختلال مرزی فرد مبتلا به این اختلال می تواند دارای علائم خطرناکی باشد و مشکلاتی را در ارتباط با تصویر بدن خود و عزت نفس داشته باشند. افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی به خودشان صدمه می زنند، مثل بریدن بدن خود با چاقو. حتی ممکن است فکر خودکشی کنند، در این صورت باید فورا به روانپزشک مراجعه کنند. بریدن بدن خود با چاقو در اختلال مرزی

فرد مبتلا به این اختلال می تواند دارای علائم خطرناکی باشد و مشکلاتی را در ارتباط با تصویر بدن خود و عزت نفس داشته باشند.

افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی به خودشان صدمه می زنند، مثل بریدن بدن خود با چاقو.

حتی ممکن است فکر خودکشی کنند، در این صورت باید فورا به روانپزشک مراجعه کنند. ]]>
دلیل خشم های بی‌جا در بیماران مرزی چیست؟ 2017-07-04T22:16:53+01:00 2017-07-04T22:16:53+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1795 ADMIN دلیل خشم های بی‌جا در بیماران مرزی چیست؟ شرایط خارج از کنترل و یا ناچیز می توانند افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی را بسیار خشمگین کنند. برای مثال اگر والدین و یا همکاران برای مدت کوتاهی، به فرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی اعتنا نکنند، این فرد از احساس طرد و انزوا، بسیار خشمگین می شود. دلیل خشم های بی‌جا در بیماران مرزی چیست؟


شرایط خارج از کنترل و یا ناچیز می توانند افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی را بسیار خشمگین کنند.

برای مثال اگر والدین و یا همکاران برای مدت کوتاهی، به فرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی اعتنا نکنند، این فرد از احساس طرد و انزوا، بسیار خشمگین می شود. ]]>
چرا مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بیماران مرزی بالاست؟ 2017-07-04T22:12:07+01:00 2017-07-04T22:12:07+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1794 ADMIN چرا مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بیماران مرزی بالاست؟ زیاده روی در مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی این افراد برای فرار از مشکلات و یا آرام شدن، به مواد مخدر و مشروبات الکلی رو می آورند. برای کنترل بهتر علائم این اختلال، همه این موارد باید درمان گردند.

زیاده روی در مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی
این افراد برای فرار از مشکلات و یا آرام شدن، به مواد مخدر و مشروبات الکلی رو می آورند.

برای کنترل بهتر علائم این اختلال، همه این موارد باید درمان گردند. ]]>
دلیل رفتارهای پرخطر در اختلال مرزی چیست؟ 2017-07-04T22:05:31+01:00 2017-07-04T22:05:31+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1793 ADMIN  دلیل رفتارهای پرخطر در اختلال مرزی چیست؟ پول خرج کردن بی رویه یکی از رفتارهای افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی می باشد. روابط جنسی نامناسب، پرخوری و یا رانندگی کردن خطرزا از رفتارهای پرخطر این افراد می باشد. این رفتارها ناشی از تصور ضعیف فرد از خودش می باشد.  دلیل رفتارهای پرخطر در اختلال مرزی چیست؟

پول خرج کردن بی رویه یکی از رفتارهای افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی می باشد.

روابط جنسی نامناسب، پرخوری و یا رانندگی کردن خطرزا از رفتارهای پرخطر این افراد می باشد.

این رفتارها ناشی از تصور ضعیف فرد از خودش می باشد. ]]>
روابط متزلزل در اختلال مرزی 2017-07-04T21:53:08+01:00 2017-07-04T21:53:08+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1791 ADMIN  روابط متزلزل در اختلال مرزی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، دارای روابطی ناپایدار با خانواده، فامیل و دوستان خود هستند. این افراد ممکن است سریعا علاقه شدیدی به یک فرد پیدا کنند و ناگهان از آن شخص متنفر شوند. هر گونه جدایی و یا تغییر در برنامه مورد انتظار، می تواند یک واکنش  روابط متزلزل در اختلال مرزی

افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، دارای روابطی ناپایدار با خانواده، فامیل و دوستان خود هستند.
این افراد ممکن است سریعا علاقه شدیدی به یک فرد پیدا کنند و ناگهان از آن شخص متنفر شوند.

هر گونه جدایی و یا تغییر در برنامه مورد انتظار، می تواند یک واکنش ]]>
کم مهری مادر در کودکی یکی از علل ایجاد اختلال شخصیت مرزی 2017-07-04T21:41:53+01:00 2017-07-04T21:41:53+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1790 ADMIN در مورد علل این اختلال شخصیت به عوامل ژنتیک و مغزی و علل اکتسابی یا تجارب ناشاد در دوران کودکی اشاره شده است که به نظر برخی روانشناسان هردو عامل و تعامل آن در ایجاد این اختلال نقش دارد .اما نقش تجارب دوران کودکی در مورد علل این اختلال شخصیت به عوامل ژنتیک و مغزی و علل اکتسابی یا تجارب ناشاد در دوران کودکی اشاره شده است که به نظر برخی روانشناسان هردو عامل و تعامل آن در ایجاد این اختلال نقش دارد

.اما نقش تجارب دوران کودکی ]]>
چرا اختلال مرزی را با دوقطبی اشتباه می گیرند؟ 2017-07-04T21:37:20+01:00 2017-07-04T21:37:20+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1789 ADMIN چرا اختلال مرزی را با دوقطبی اشتباه می گیرند؟ اختلال شخصیت مرزی، اغلب با اختلال‌های خُلقی به‌طور هم‌زمان رخ‌می‌دهد و هنگامی‌که ملاک‌های هر دو اختلال مطابقت کنند، می‌توان هر دو تشخیص را مطرح کرد. چون جلوه‌ی مقطعی اختلال شخصیت مرزی ممکن است شبیه یک دوره اختلال خلقی باشد، متخصص بالینی نباید صرفاً بر مبنای تصویر مقطعی و بدون داشتن اطلاعات مستندی که نشان‌دهنده این الگوی رفتاری باشد ، تشخیص اختلال شخصیت مرزی را مطرح کند. چرا اختلال مرزی را با دوقطبی اشتباه می گیرند؟

اختلال شخصیت مرزی، اغلب با اختلال‌های خُلقی به‌طور هم‌زمان رخ‌می‌دهد و هنگامی‌که ملاک‌های هر دو اختلال مطابقت کنند، می‌توان هر دو تشخیص را مطرح کرد.

چون جلوه‌ی مقطعی اختلال شخصیت مرزی ممکن است شبیه یک دوره اختلال خلقی باشد، متخصص بالینی نباید صرفاً بر مبنای تصویر مقطعی و بدون داشتن اطلاعات مستندی که نشان‌دهنده این الگوی رفتاری باشد ، تشخیص اختلال شخصیت مرزی را مطرح کند. ]]>
چرا طرد شدن برای عزیزان مرزی بسیار دردناک است؟ 2017-07-04T21:32:20+01:00 2017-07-04T21:32:20+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1788 ADMIN چرا طرد شدن برای عزیزان مرزی بسیار دردناک است؟ این افراد ممکن است بر این باور باشند که رهاشدگی یا طرد به‌طور تلویحی به این معناست که آنان «بد» هستند. این ترس‌های رهاشدگی، با عدم تحمل تنهایی و نیاز به بودن با دیگران رابطه دارد. کوشش‌های بی‌وقفه‌ی آنان برای اجتناب از طرد و رهاشدگی، ممکن است شامل اعمال تکانشی همچون آسیب‌زدن به خود یا رفتارهای انتحاری باشد چرا طرد شدن برای عزیزان مرزی بسیار دردناک است؟

این افراد ممکن است بر این باور باشند که رهاشدگی یا طرد به‌طور تلویحی به این معناست که آنان «بد» هستند. این ترس‌های رهاشدگی، با عدم تحمل تنهایی و نیاز به بودن با دیگران رابطه دارد.

کوشش‌های بی‌وقفه‌ی آنان برای اجتناب از طرد و رهاشدگی، ممکن است شامل اعمال تکانشی همچون آسیب‌زدن به خود یا رفتارهای انتحاری باشد
]]>