سایت تخصصی آسیب شناسی روانی tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com 2017-06-28T15:17:22+01:00 mihanblog.com چگونگی در مان اختلال مرزی 2017-06-19T18:13:27+01:00 2017-06-19T18:13:27+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1757 ADMIN چگونگی در مان اختلال مرزی درمان BPD معمولاً بسیار مشكل است زیرا اکثر افراد دوره درمانی را كامل نمی كنند و دائم روان درمانگر خود را تعویض می كنند به همین دلیل گروه درمانی روش مناسبتری از درمان انفرادی است  اساس درمان BPD  چگونگی در مان اختلال مرزی

درمان BPD معمولاً بسیار مشكل است زیرا اکثر افراد دوره درمانی را كامل نمی كنند و دائم روان درمانگر خود را تعویض می كنند
به همین دلیل گروه درمانی روش مناسبتری از درمان انفرادی است
 اساس درمان BPD 
]]>
بیمار مرزی ممکن است چه اختلال های دیگه ای هم داشته باشد؟ 2017-06-14T15:54:51+01:00 2017-06-14T15:54:51+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1754 ADMIN بیمار مرزی ممکن است چه اختلال های دیگه ای هم داشته باشد؟ افسردگیاختلالADHD اعتیاداختلالPTSD مشكلات تغذیه ای شخصیت ضد اجتماعی بیمار مرزی ممکن است چه اختلال های دیگه ای هم داشته باشد؟

افسردگی
اختلالADHD
اعتیاد
اختلالPTSD
مشكلات تغذیه ای
شخصیت ضد اجتماعی
]]>
جدی ترین مسئله در افراد اختلال مرزی چیست؟ 2017-06-14T15:25:51+01:00 2017-06-14T15:25:51+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1753 ADMIN جدی ترین مسئله در افراد با این نوع اختلال شخصیتی تهدید به خودكشی برای كسب توجه و یا حفظ دیگران است و اگرچه قصد مردن را ندارند ولی در 10% موارد اقدام آنها به خودكشی موفقیت آمیز خواهد بود جدی ترین مسئله در افراد با این نوع اختلال شخصیتی تهدید به خودكشی برای كسب توجه و یا حفظ دیگران است و اگرچه قصد مردن را ندارند ولی در 10% موارد اقدام آنها به خودكشی موفقیت آمیز خواهد بود ]]> دلیل ایجاد اختلال مرزی 2017-06-14T15:18:34+01:00 2017-06-14T15:18:34+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1752 ADMIN  دلیل ایجاد اختلال مرزی *سابقه كودك آزاری (فیزیكی یا جنسی خصوصاً توسط اعضاء خانواده) در 40 تا 70% افراد وجود دارد. *طلاق پدر و مادر یا از دست دادن یكی از آنها یا رها شدن در دوران كودكی *وجود اختلال شخصیتی در دیگر اعضاء خانواده در این حالت احتمال آن 5 برابر می شود *پیوند عاطفی ناامن دوران كودكی  دلیل ایجاد اختلال مرزی
*سابقه كودك آزاری (فیزیكی یا جنسی خصوصاً توسط اعضاء خانواده) در 40 تا 70% افراد وجود دارد.
*طلاق پدر و مادر یا از دست دادن یكی از آنها یا رها شدن در دوران كودكی
*وجود اختلال شخصیتی در دیگر اعضاء خانواده در این حالت احتمال آن 5 برابر می شود
*پیوند عاطفی ناامن دوران كودكی ]]>
بیشتر خانم ها بیمار مرزی می شوند 2017-06-14T15:16:57+01:00 2017-06-14T15:16:57+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1751 ADMIN در جوامع غربی شیوع اختلال شخصیتی مرزی 2% تا 3% بوده و در حدود 75% افراد را زنان تشكیل می دهند در جوامع غربی شیوع اختلال شخصیتی مرزی 2% تا 3% بوده و در حدود 75% افراد را زنان تشكیل می دهند ]]> دردسرهای نگهداری از بیمار مرزی 2017-06-14T15:14:13+01:00 2017-06-14T15:14:13+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1750 ADMIN  فرد یا اشخاص نزدیك به افراد با چنین شخصیتی احساس درماندگی، یأس و بی انصافی می كنند. زیرا متهم به چیزهای نكرده یا نگفته می شوند. آنها همیشه بایستی مراقب گفتار و رفتار خود باشند تا مبادا موجب رنجش و ناراحتی فرد نشوند. ولی حتی با رعایت این مسئله باز هم با این مسئله روبرو می شوند و بزودی درمی یابند كه با آنها بازی شده است و فرد قصد كنترل آنها را دارد و به آنها دروغ می گوید و حتی با گذشت از همه چیز باز هم بدهكار خواهند بود و هیچگاه نمی توانند او را راضی و خشنود كنند و یا بسیار موقت و گذرا خوا  فرد یا اشخاص نزدیك به افراد با چنین شخصیتی احساس درماندگی، یأس و بی انصافی می كنند. زیرا متهم به چیزهای نكرده یا نگفته می شوند. آنها همیشه بایستی مراقب گفتار و رفتار خود باشند تا مبادا موجب رنجش و ناراحتی فرد نشوند. ولی حتی با رعایت این مسئله باز هم با این مسئله روبرو می شوند و بزودی درمی یابند كه با آنها بازی شده است و فرد قصد كنترل آنها را دارد و به آنها دروغ می گوید و حتی با گذشت از همه چیز باز هم بدهكار خواهند بود و هیچگاه نمی توانند او را راضی و خشنود كنند و یا بسیار موقت و گذرا خواهد بود ]]> الگوی غلط فكری شخصیت مرزی 2017-06-13T22:30:00+01:00 2017-06-13T22:30:00+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1749 ADMIN در ضمیر این افراد الگوهای فكری و مكانیسم های دفاعی زیر نقش بسته است: *من آدم بدی هستم و بایستی بخاطر آن تنبیه شوم. *اگر دیگران من واقعی ام را بشناسد دیگر من را دوست نخواهد داشت و من را رها خواهند كرد. *من به تنهایی از عهده كارها و مشكلات خود بر نخواهم آمد و نیاز دارم كه به كسی تكیه كنم. *هیچكس تمایل و یا توان كمك كردن به من را ندارد. *دیگران بدجنس هستند و قصد سوء استفاده دارند. *اگر به كسی اعتماد كنم خود را در معرض آسیب و سوء استفاده قرار می دهم. *من بایستی رفتارها، احساسات و نیازهای خو در ضمیر این افراد الگوهای فكری و مكانیسم های دفاعی زیر نقش بسته است:
*من آدم بدی هستم و بایستی بخاطر آن تنبیه شوم.
*اگر دیگران من واقعی ام را بشناسد دیگر من را دوست نخواهد داشت و من را رها خواهند كرد.
*من به تنهایی از عهده كارها و مشكلات خود بر نخواهم آمد و نیاز دارم كه به كسی تكیه كنم.
*هیچكس تمایل و یا توان كمك كردن به من را ندارد.
*دیگران بدجنس هستند و قصد سوء استفاده دارند.
*اگر به كسی اعتماد كنم خود را در معرض آسیب و سوء استفاده قرار می دهم.
*من بایستی رفتارها، احساسات و نیازهای خود را با خواسته و تمایلات دیگران هماهنگ و تعدیل كنم، درغیر این صورت من را رها خواهند كرد یا ممكن است به من آسیب برسانند.
*اگر خواسته دیگری را برآورده نكنم ممكن است من را رها كرده و تنها شوم.
*هیچ فرد قابل اعتمادی كه بتوانم به او تكیه كنم وجود ندارد.
*من همیشه تنها خواهم ماند.
*من نمی دانم واقعاً از خودم و زندگی چه می خواهم.
*هیچگاه آنچه را كه می خواهم نمی توانم بدست آورم.
]]>
وظیفه شناسی پایین در اختلال مرزی 2017-06-13T22:25:45+01:00 2017-06-13T22:25:45+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1748 ADMIN تعهد پذیری و وظیفه شناسی پایین (Low Conscientiousness) در اختلال مرزی یعنی باور نكردن توانمندیهای ذهنی و هنری  عدم پیروی از قوانین مقررات و عرف جامعه كنترل نفس پایین حتی اگر دلیل قوی وجود داشته باشد فقدان هدف شخصی و شغلی مشخصتعهد پذیری و وظیفه شناسی پایین (Low Conscientiousness) در اختلال مرزی یعنی


باور نكردن توانمندیهای ذهنی و هنری
 عدم پیروی از قوانین
مقررات و عرف جامعه
كنترل نفس پایین حتی اگر دلیل قوی وجود داشته باشد
فقدان هدف شخصی و شغلی مشخص ]]>
سازگاری و توافق پذیری بالا در اختلال مرزی 2017-06-13T22:20:17+01:00 2017-06-13T22:20:17+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1747 ADMIN سازگاری و توافق پذیری بالا (Hight A greeableness) در اختلال مرزی یعنی ساده لوحی رك گویی شدید و بی مورد دست و دل بازی و گشاده دستی گذشت از علایق و حقوق خود عدم توانایی در ابراز خود و مطالبه ی حق خود به راحتی مورد سوء استفاده قرار گرفتن
ساده لوحی
رك گویی شدید و بی مورد
دست و دل بازی و گشاده دستی
گذشت از علایق و حقوق خود
عدم توانایی در ابراز خود و مطالبه ی حق خود
به راحتی مورد سوء استفاده قرار گرفتن ]]>
پذیرندگی پایین در اختلال مرزی 2017-06-13T22:12:44+01:00 2017-06-13T22:12:44+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1746 ADMIN پذیرندگی پایین (Low openness) در اختلال مرزی یعنی توانایی كم در تغییر یا تعدیل رفتار شخصی و هماهنگی با جمع؛ عدم توانایی در درك و پذیرش (نه لزوماً قبول و تأیید) نقطه نظرات، ایده ها و روش های زندگی متفاوت؛ عدم همدلی و نیز عدم توانایی در درك احساسات خود و به زبان آوردن آنها و همچنین در مورد احساسات دیگران؛ علایق محدود؛ بی تفاوتی به جلوه های هنر و زیبایی؛ تقابل و مخالفت شدید با مَناصب قدرت پذیرندگی پایین (Low openness) در اختلال مرزی یعنی

توانایی كم در تغییر یا تعدیل رفتار شخصی و هماهنگی با جمع؛ عدم توانایی در درك و پذیرش (نه لزوماً قبول و تأیید) نقطه نظرات، ایده ها و روش های زندگی متفاوت؛ عدم همدلی و نیز عدم توانایی در درك احساسات خود و به زبان آوردن آنها و همچنین در مورد احساسات دیگران؛ علایق محدود؛ بی تفاوتی به جلوه های هنر و زیبایی؛ تقابل و مخالفت شدید با مَناصب قدرت ]]>
برون گرایی بالا در اختلال مرزی 2017-06-13T22:07:13+01:00 2017-06-13T22:07:13+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1745 ADMIN برون گرایی بالا در اختلال مرزی یعنی پرحرفی و در نتیجه بیان مطالب غیرضروری و نامناسب و افزایش اصطحكاك با دیگران؛ عدم تحمل و توانایی در گذراندن وقت و فعالیت به تنهایی؛ سعی در جلب توجه دیگران داشتن و ابراز احساسات شدید و نمایشی؛ بی پروایی و بی مبالاتی در كسب هیجان؛ تلاشی نامناسب و شدید برای غلبه و تسلط بر دیگران برون گرایی بالا در اختلال مرزی یعنی

پرحرفی و در نتیجه بیان مطالب غیرضروری و نامناسب و افزایش اصطحكاك با دیگران؛ عدم تحمل و توانایی در گذراندن وقت و فعالیت به تنهایی؛ سعی در جلب توجه دیگران داشتن و ابراز احساسات شدید و نمایشی؛ بی پروایی و بی مبالاتی در كسب هیجان؛ تلاشی نامناسب و شدید برای غلبه و تسلط بر دیگران ]]>
بی ثباتی احساسی بالا در عزیزان مرزی یعنی 2017-06-13T21:59:18+01:00 2017-06-13T21:59:18+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1744 ADMIN بی ثباتی احساسی بالا (High Neuroticism) یعنی احساسات منفی مزمن (از جمله اضطراب، دلهره، نگرانی، ترس، ‌تنش، تحریك پذیری،‌ خشم، دل مردگی، ناامیدی، احساس گناه و شرم)؛ اشكال در كنترل هیجانات و تحریكات آنی (خوردن، نوشیدن، ولخرجی،...)؛ باورهای غیرمنطقی و نامعقول (نظیر انتظارات غیرمعقول، توقع بیش از حد داشتن از خود یا مطلق گرایی، بدبینی بی مورد،...)؛ نگرانی های بی پایه جسمی، احساس تنهایی و بی كسی و وابستگی به دیگران برای حمایت عاطفی و تصمیم گیری
احساسات منفی مزمن (از جمله اضطراب، دلهره، نگرانی، ترس، ‌تنش، تحریك پذیری،‌ خشم، دل مردگی، ناامیدی، احساس گناه و شرم)؛ اشكال در كنترل هیجانات و تحریكات آنی (خوردن، نوشیدن، ولخرجی،...)؛ باورهای غیرمنطقی و نامعقول (نظیر انتظارات غیرمعقول، توقع بیش از حد داشتن از خود یا مطلق گرایی، بدبینی بی مورد،...)؛ نگرانی های بی پایه جسمی، احساس تنهایی و بی كسی و وابستگی به دیگران برای حمایت عاطفی و تصمیم گیری
]]>
ابعاد پنجگانه شخصیتی مرزی (BPD) 2017-06-13T21:56:58+01:00 2017-06-13T21:56:58+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1743 ADMIN ابعاد پنجگانه شخصیتی مرزی (BPD) بی ثباتی احساسی بالا (High Neuroticism) برون گرایی بالا (Hight Extraversion) پذیرندگی پایین (Low openness) سازگاری و توافق پذیری بالا (Hight A greeableness) تعهد پذیری و وظیفه شناسی پایین (Low Conscientiousness)

ابعاد پنجگانه شخصیتی مرزی (BPD)

بی ثباتی احساسی بالا (High Neuroticism)

برون گرایی بالا (Hight Extraversion)

پذیرندگی پایین (Low openness)

سازگاری و توافق پذیری بالا (Hight A greeableness)

تعهد پذیری و وظیفه شناسی پایین (Low Conscientiousness) ]]>
عامل ایجاد سوءظن شدید در اختلال مرزی 2017-06-13T21:49:21+01:00 2017-06-13T21:49:21+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1742 ADMIN در مواقع استرس شدید خصوصاً مواقع احساس طرد و رهاشدگی فرد با شخصیت مرزی ممكن است دچار از خود بیخود شدگی یا گسستگی روانی (dissociation or depersonalization) شود كه حالتی شبیه پارانوئید بوده و معمولاً ظرف چند دقیقه تا چند ساعت از بین می رود.  در این حالت فرد اقدام به آسیب رساندن به خود معمولاً بریدن یا سوزاندن قسمتهایی از بدن می كند و در چنین شرایطی معمولاً فرد درد چندانی حس نمی كند در مواقع استرس شدید خصوصاً مواقع احساس طرد و رهاشدگی فرد با شخصیت مرزی ممكن است دچار از خود بیخود شدگی یا گسستگی روانی (dissociation or depersonalization) شود كه حالتی شبیه پارانوئید بوده و معمولاً ظرف چند دقیقه تا چند ساعت از بین می رود.

 در این حالت فرد اقدام به آسیب رساندن به خود معمولاً بریدن یا سوزاندن قسمتهایی از بدن می كند و در چنین شرایطی معمولاً فرد درد چندانی حس نمی كند ]]>
کانال مخصوص اختلال مرزی 2017-06-13T12:24:12+01:00 2017-06-13T12:24:12+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1741 ADMIN اولین کانال مخصوص اختلال مرزیhttps://t.me/borderline4uسلامی گرم و پر از آتیش عشق و محبت و دوستی و ملاطفت و مهربانی خدمت عزیزانی که از اختلال مرزی چند روز پیش به طور اتفاقی خواستم در مورد اختلال مرزی اطلاعات جامع و  کامل و مبسوطی رو کسب کنم هر چی تو گوگل سرچ کردم حتی یک وبلاگ مخصوص این عزیزان پیدا نکردم بعد از این اتفاق و دیدن این خلاء بزرگ در فضای اینترنت تصمیم گرفتم تا به اندازه توانایی خودم این خلاء رو پر کنم و این وبلاگ رو بلافاصله تاسیس کردم تا این دسته از عزیزان رو گرد هم جمع اولین کانال مخصوص اختلال مرزی

https://t.me/borderline4u


سلامی گرم و پر از آتیش عشق و محبت و دوستی و ملاطفت و مهربانی خدمت عزیزانی که از اختلال مرزی

چند روز پیش به طور اتفاقی خواستم در مورد اختلال مرزی اطلاعات جامع و  کامل و مبسوطی رو کسب کنم

هر چی تو گوگل سرچ کردم حتی یک وبلاگ مخصوص این عزیزان پیدا نکردم

بعد از این اتفاق و دیدن این خلاء بزرگ در فضای اینترنت تصمیم گرفتم تا به اندازه توانایی خودم این خلاء رو پر کنم و این وبلاگ رو بلافاصله تاسیس کردم

تا این دسته از عزیزان رو گرد هم جمع کنم و این عزیزان و خانواده های محترم شون بتونن از تجارب ارزشمند بیماران شبیه خودشون بیشتر بهره ببرند

و در ضمن به خاطر داشته باشید برای ادامه این مسیر طولانی و سخت و ناهموار حتما به حمایت های  معنوی تک تک شما عزیزان نیازمندم و از راه دور دست تک تک شما رو  به نشانی قدردانی می فشارم

براتون روزهایی سرشار از آرامش و امنیت روانی رو آرزومندم پایدار باشید

حتما در کانال مخصوص اختلال مرزی عضو بشین

https://t.me/borderline4u
]]>
انفجار خشم در اختلال مرزی 2017-06-12T22:19:55+01:00 2017-06-12T22:19:55+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1740 ADMIN معمولاً دچار خشم یا عصبانیت نامتناسب با عامل محرك می شوند و حالتی تهاجمی پیدا می كنند و یا كلمات نیش دار و تحقیرآمیز یا توهین آمیز بكار می برند
معمولاً دچار خشم یا عصبانیت نامتناسب با عامل محرك می شوند و حالتی تهاجمی پیدا می كنند و یا كلمات نیش دار و تحقیرآمیز یا توهین آمیز بكار می برند ]]>
دلیل خودزنی در اختلال مرزی 2017-06-12T22:05:45+01:00 2017-06-12T22:05:45+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1739 ADMIN  بدلیل احساس پوچی عمیق، یا در موارد گسستگی روانی و یا پیشگیری از رهاشدن، دست به اعمال خود آزار دهنده بزنند و یا حتی تهدید به خودكشی كنند كه اگرچه معمولاً قصد و میل درونی برای آن را ندارند ولی در 8 تا10 درصد موارد تهدید و اقدام آنها به مرگ می انجامد  بدلیل احساس پوچی عمیق، یا در موارد گسستگی روانی و یا پیشگیری از رهاشدن، دست به اعمال خود آزار دهنده بزنند و یا حتی تهدید به خودكشی كنند كه اگرچه معمولاً قصد و میل درونی برای آن را ندارند ولی در 8 تا10 درصد موارد تهدید و اقدام آنها به مرگ می انجامد ]]> انواع رفتارهای مخاطره آمیز در بیماران مرزی 2017-06-12T22:04:30+01:00 2017-06-12T22:04:30+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1738 ADMIN بدلیل بی حوصلگی و نیز نوعی افسردگی مزمن خفیف، بدنبال هیجان و تنوع بوده و ممكن است دست به رفتارهای آنی و هیجانی غیرمنطقی و نادرست بزنند (ولخرجی، قمار، مسافرتهای متعدد، رانندگی بی مبالات، مشكلات تغذیه ای، دزدی از فروشگاه، روابط جنسی متعدد و...) بدلیل بی حوصلگی و نیز نوعی افسردگی مزمن خفیف، بدنبال هیجان و تنوع بوده و ممكن است دست به رفتارهای آنی و هیجانی غیرمنطقی و نادرست بزنند (ولخرجی، قمار، مسافرتهای متعدد، رانندگی بی مبالات، مشكلات تغذیه ای، دزدی از فروشگاه، روابط جنسی متعدد و...) ]]> عزیزان مرزی در روابط اجتماعی بسیار پرتوقع اند 2017-06-12T21:51:24+01:00 2017-06-12T21:51:24+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1737 ADMIN در رابطه اجتماعی بسیار پرتوقع بوده و دیگران (اصولاً همه چیز) در ذهن آنها مطلق (خوب یا بد، سیاه یا سفید) هستند و اگر كوچكترین چیزی خلاف انتظار آنها باشد شدیداً به هم می ریزند (اگر طرفش چند دقیقه ای در رسیدن به قرار تأخیر داشته باشد شدیداً ناراحت شده و كل شخصیت طرف مقابل را زیر سؤال خواهند برد) در رابطه اجتماعی بسیار پرتوقع بوده و دیگران (اصولاً همه چیز) در ذهن آنها مطلق (خوب یا بد، سیاه یا سفید) هستند و اگر كوچكترین چیزی خلاف انتظار آنها باشد شدیداً به هم می ریزند (اگر طرفش چند دقیقه ای در رسیدن به قرار تأخیر داشته باشد شدیداً ناراحت شده و كل شخصیت طرف مقابل را زیر سؤال خواهند برد)]]>
رفتارهای شوك برانگیز در بیماری مرزی 2017-06-12T21:44:57+01:00 2017-06-12T21:44:57+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1736 ADMIN   عزیزان مرزی در بسیاری از موارد رفتارهای غیرقابل پیش بینی و شوك برانگیز دارند
  عزیزان مرزی در بسیاری از موارد رفتارهای غیرقابل پیش بینی و شوك برانگیز دارند
]]>
احساس خلاء و پوچی عمیق در عزیزان مرزی 2017-06-12T21:35:01+01:00 2017-06-12T21:35:01+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1735 ADMIN گاهی یك احساس خلاء و پوچی عمیق در درون خود حس می كنند و به همین خاطر ممكن است دست به رفتارهای خود آزار دهنده و مخاطره انگیز (از اعتیاد گرفته تا بریدن یا زخمی كردن خود و حتی خودسوزی یا تهدید به خودكشی) بزنند
گاهی یك احساس خلاء و پوچی عمیق در درون خود حس می كنند و به همین خاطر ممكن است دست به رفتارهای خود آزار دهنده و مخاطره انگیز (از اعتیاد گرفته تا بریدن یا زخمی كردن خود و حتی خودسوزی یا تهدید به خودكشی) بزنند ]]>
روابط شخصی بسیار هیجانی و ظاهراً قوی ولی ناپایدار در اختلال مرزی 2017-06-12T21:21:33+01:00 2017-06-12T21:21:33+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1734 ADMIN روابط شخصی بسیار هیجانی و ظاهراً قوی ولی ناپایدار دارند. این افراد ممكن است در مواجهه با فردیكه بالقوه كاندید خوبی برای روابط رمانتیك بنظر می رسد را در همان یكی دو جلسه ی اول ملاقات در ذهن خود به عنوان فردی ایده آل بسازند و بخواهند زمان زیادی را با او بگذرانند و در همان جلسات اول بسیار  روابط شخصی بسیار هیجانی و ظاهراً قوی ولی ناپایدار دارند. این افراد ممكن است در مواجهه با فردیكه بالقوه كاندید خوبی برای روابط رمانتیك بنظر می رسد را در همان یكی دو جلسه ی اول ملاقات در ذهن خود به عنوان فردی ایده آل بسازند و بخواهند زمان زیادی را با او بگذرانند و در همان جلسات اول بسیار ]]> چگونگی موفقیت شغلی در اختلال مرزی 2017-06-12T21:09:36+01:00 2017-06-12T21:09:36+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1733 ADMIN در مشاغلی كه ساختاری مشخص و از قبل تعریف شده وجود نداشته باشد معمولاً مسئله دار می شوند در مشاغلی كه ساختاری مشخص و از قبل تعریف شده وجود نداشته باشد معمولاً مسئله دار می شوند ]]> عزیزان مرزی هنوز خود را به درستی نمی شناسند 2017-06-12T21:01:51+01:00 2017-06-12T21:01:51+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1732 ADMIN  هنوز خود را به درستی نمی شناسند. در واقع در مورد هویت خود (از جمله هویت جنسی) گیج و گنگ هستند و نمی دانند از زندگی خود چه می خواهند و در موارد شدید، ارزش ها، اهداف، نوع دوستان و شغل شان دائماً در حال تغییر است  هنوز خود را به درستی نمی شناسند. در واقع در مورد هویت خود (از جمله هویت جنسی) گیج و گنگ هستند و نمی دانند از زندگی خود چه می خواهند و در موارد شدید، ارزش ها، اهداف، نوع دوستان و شغل شان دائماً در حال تغییر است ]]> ترس عجیب از تنهایی در اختلال مرزی 2017-06-12T20:56:41+01:00 2017-06-12T20:56:41+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1731 ADMIN بدلیل ترس از رهاشدن و احساس تنهایی و درماندگی در مواردی كه تهدیدی بر این امر وجود داشته باشد (و حتی در مواردی به صورت ذهنی) رفتارهای بسیار شدید و نامتناسب از خود نشان می دهند (از خودآزاری به صورت زخمی كردن خود گرفته تا اقدام به خودكشی) بدلیل ترس از رهاشدن و احساس تنهایی و درماندگی در مواردی كه تهدیدی بر این امر وجود داشته باشد (و حتی در مواردی به صورت ذهنی) رفتارهای بسیار شدید و نامتناسب از خود نشان می دهند (از خودآزاری به صورت زخمی كردن خود گرفته تا اقدام به خودكشی)]]> نوسان خلقی اختلال مرزی 2017-06-12T20:44:58+01:00 2017-06-12T20:44:58+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1730 ADMIN خلق وخوی بسیار متغیر و متفاوت و نامتناسب دارند (یك روز در اوج آسمان و روزی دیگر در ته جهنم). ممكن است گاهی دچار بیقراری، تحریك پذیری و اضطراب (برای چند ساعت و ندرتاً یكی دو روز) و بدنبالش دچار خشم، وحشت و یا ناامیدی شدید شوند
خلق وخوی بسیار متغیر و متفاوت و نامتناسب دارند (یك روز در اوج آسمان و روزی دیگر در ته جهنم). ممكن است گاهی دچار بیقراری، تحریك پذیری و اضطراب (برای چند ساعت و ندرتاً یكی دو روز) و بدنبالش دچار خشم، وحشت و یا ناامیدی شدید شوند ]]>
ویژگی های شخصیتی بیمار مرزی 2017-06-12T20:39:54+01:00 2017-06-12T20:39:54+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1729 ADMIN از ویژگیهای BPO ناپایداری در خلق و خو، روابط شخصی (ترس از رها شدن)، هویت آنی و لحظه ای خودآزاری است از ویژگیهای BPO ناپایداری در خلق و خو، روابط شخصی (ترس از رها شدن)، هویت آنی و لحظه ای خودآزاری است]]> اختلال مرزی را با چه بیماری هایی اشتباه میگیرن؟ 2017-06-12T20:28:31+01:00 2017-06-12T20:28:31+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1728 ADMIN این گروه در مرز بین اختلال (disoder) و بیماری روانی یا سایكوز (دیوانگی یا جنون) قرار دارند و حتی در موارد استرس شدید می توانند علایم سایكوز (از جمله هذیان) را نشان دهند
این گروه در مرز بین اختلال (disoder) و بیماری روانی یا سایكوز (دیوانگی یا جنون) قرار دارند و حتی در موارد استرس شدید می توانند علایم سایكوز (از جمله هذیان) را نشان دهند
]]>
آزار جنسی در دوران کودکی در اختلال مرزی 2017-06-12T19:19:05+01:00 2017-06-12T19:19:05+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1727 ADMIN پژوهشهای که دربارهٔ مردمانِ گرفتار این  اختلال نشان از پیشینه بهره‌کشی جسمانی و جنسی از آنان در کودکی دارد (پری؛ ۱۹۹۳). این قبیل بهره‌کشی منجر به اختلالهایی در تشکیل خودانگاره شخص شده و همین اختلالها به زعم غالب نظریه پردازان، هسته مرکزی در اختلال شخصیت مرزی را می‌سازد. علاوه بر این، وقتی والدین یا سرپرستان کودک گاهی بهره کش و گاهی پر از محبت و عطوفت باشند این نوسان، خود می‌تواند موجب بی‌اعتمادی عمیق کودک به دیگران و گرایش به یکپارچه خوب یا سراسر بد دانستن دیگران گردد پژوهشهای که دربارهٔ مردمانِ گرفتار این  اختلال نشان از پیشینه بهره‌کشی جسمانی و جنسی از آنان در کودکی دارد (پری؛ ۱۹۹۳). این قبیل بهره‌کشی منجر به اختلالهایی در تشکیل خودانگاره شخص شده و همین اختلالها به زعم غالب نظریه پردازان، هسته مرکزی در اختلال شخصیت مرزی را می‌سازد. علاوه بر این، وقتی والدین یا سرپرستان کودک گاهی بهره کش و گاهی پر از محبت و عطوفت باشند این نوسان، خود می‌تواند موجب بی‌اعتمادی عمیق کودک به دیگران و گرایش به یکپارچه خوب یا سراسر بد دانستن دیگران گردد ]]> تفاوت اختلال مرزی با اسکیزوفرنی 2017-06-12T19:10:15+01:00 2017-06-12T19:10:15+01:00 tag:http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1726 ADMIN افتراق بیماران مرزی از اسکیزوفرن بر این اساس ممکن است که در بیماران مرزی، حملات روان‌پریشی، اختلال فکر، یا سایر علایم کلاسیک اسکیزوفرنی، هیچ وقت به مدت طولانی وجود ندارد. بیماران دچار اختلال شخصیت اسکیزوتایپی نیز نحوه تفکری بسیار افتراق بیماران مرزی از اسکیزوفرن بر این اساس ممکن است که در بیماران مرزی، حملات روان‌پریشی، اختلال فکر، یا سایر علایم کلاسیک اسکیزوفرنی، هیچ وقت به مدت طولانی وجود ندارد. بیماران دچار اختلال شخصیت اسکیزوتایپی نیز نحوه تفکری بسیار
]]>