پایگاه اطلاع رسانی اختلال دوقطبی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com 2017-09-22T11:07:23+01:00 text/html 2017-09-13T05:29:57+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN تغذیه مناسب با طب سنتی و درمان اختلال دوقطبی بدون مصرف دارو http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1820 <p><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">عناوین دیگر </span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">1-نقش تغذیه مناسب در جلوگیری از عود اختلال دوقطبی</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #3366ff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">2-نحوه صحیح غذا خوردن و جلوگیری از عود اختلال دوقطبی</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 14pt; color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">لطفا در مکانی خلوت و به دور از سر و صدا به سوالات زیر صادقانه پاسخ دهید، ممنون</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">1-آیا مصرف دارو جهت درمان اختلال دوقطبی موجب <span style="color: #ff0000;">اضافه وزن و چاقی</span> شما شده؟</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">2-آیا مصرف دارو جهت درمان اختلال دوقطبی موجب <span style="color: #ff0000;">خواب زیاد و تنبلی مضاعف</span> شما شده؟</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">3-آیا مصرف دارو جهت درمان اختلال دوقطبی <span style="color: #ff0000;">زندگی یکنواخت و تکراری</span> را برای شما رقم زده؟</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">4-آیا می دانستید روان پزشکان(<span style="color: #008000;">پروفسور یان اسکات</span>) به این نتیجه رسیده اند که <span style="color: #ff0000;">مصرف دارو</span></span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #ff0000;"> به تنهایی موجب جلوگیری از عود اختلال دوقطبی نمی شود؟</span></span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #ff0000;"><br></span></span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">5-ایا دچار<span style="color: #ff0000;"> تردید و دودلی</span> در انجام امور هستید؟</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;"><br></span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">6-آیا از <span style="color: #ff0000;">ضعف اراده و تنبلی و سستی</span> در کارها رنج می برید؟</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;"><br></span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">7-آیا <span style="color: #339966;">قدرت گیرایی و تجزیه تحلیل</span> تان کاهش یافته؟</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;"><br></span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">8-آیا از <span style="color: #ff0000;">ضعف حافظه</span> رنج می برید؟</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;"><br></span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">9-آیا به راحتی قادر نیستید <span style="color: #339966;">اهداف مثبت تان را عملی کنید؟</span></span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: #339966;"><br></span></span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;10-آیا به دنبال <span style="color: #ff9900;">روش های مکمل&nbsp; دارو درمانی</span> جهت درمان اختلال دوقطبی هستید؟</span></p><p><span style="font-size: 14pt; color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;">نکات مطرح شده در این مقاله شما در رسیدن به این اهداف مثبت و سازنده یعنی درمان و بهبود اختلال دوقطبی بدون مصرف دارو از طریق طب سنتی کمک خواهد کرد</span></p><p><span style="color: #00ccff; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; font-size: 14pt;"><br></span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; color: #ff9900;">این فایل به صورت پی دی اف در <span style="color: #0000ff;">18 ص</span> برای شما آماده و طراحی شده است</span></p><p><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; color: #ff9900;"><br></span></p><p><br><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; color: #ff9900;"><a href="http://ekhtelale2ghotbi.sellfile.ir/prod-1693057-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8+%D8%A8%D8%A7+%D8%B7%D8%A8+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88.html">جهت دانلود کلیک کنید: تغذیه مناسب با طب سنتی و درمان اختلال دوقطبی بدون مصرف دارو <br></a></span></p> text/html 2017-09-02T15:43:50+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN آیا می دانید یک بیمار دوقطبی در طول بیماری چه سوالات دردناکی را دائما از خودش می پرسد؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1819 آیا می دانید یک بیمار دوقطبی در طول بیماری چه سوالات دردناکی را دائما از خودش می پرسد؟<br> <br> <br>منبع پرسش های دردناک یک دوقطبی از کتاب تشخیص و درمان اختلال دوقطبی ص70 اقتباس شده است<br> <br><br> text/html 2017-08-04T17:02:35+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN آیا می دانید بعد از هر عود بیماری دوقطبی، دوران نقاهتش چند ماه است؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1818 <br><br> <br> &nbsp;همه می دانیم کسی که گرفتار آنفولانزا شده بعد از دوره حاد باید یک یا دو روز دیگر هم در رختخواب بماند تا&nbsp;<br> text/html 2017-07-26T08:52:16+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN درمان دوقطبی از طریق شناخت درمانی چگونه است؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1817 <br> <br> تمرینی مهم برای دوقطبی ها<br> <br> یکی از تدابیری که دقت و درستی گزارش های بیمار را از احوال خودش بیشتر می کند گرداوری گزارش های خود بیمار در طول یک سال یا بیشتر است<br> <br> برای مثال&nbsp; text/html 2017-07-06T05:54:17+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN بروز احساسات بیمار مرزی یکی از روشهای درمان اختلال مرزی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1816 بروز احساسات بیمار مرزی یکی از روشهای درمان اختلال مرزی<br><br> عبدالمجید بحرینیان در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، اختلال شخصیت مرزی را الگوی همه جانبه، فراگیر و بی‌ثبات در روابط بین فردی، نگرش، عواطف و رفتارها عنوان کرد و اظهار داشت: <br> * اجازه دهید مبتلایان احساسات خود را بروز دهند<br> <br> عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت:&nbsp;<div><br></div> text/html 2017-07-06T05:36:59+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN چگونگی تشخیص اختلال مرزی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1815 <br>مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی باید حداقل 5 ویژگی داشته باشند.<br> <br> * مبتلایان ترس از رها شدن دارند<br> <br> این متخصص حوزه بهداشت و روان،‌گفت: مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی تلاش زیادی برای جلوگیری از رهایی از افکاری که بر اساس آن فرد می‌ترسد که توسط دیگران رها شود، می‌‌کند. این افکار می‌تواند ناشی از رها شدن واقعی و یا خیالی باشد که منجر می‌شود فرد خود را به دیگران نزدیک کند.<br> <br> * روابط بین فردی بی‌ثبات در مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی<br> <br> عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: روابط بین فردی بی‌ثبات و افراط و تفریط در مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی دیده می‌شود، آنها ممکن است در مدت زمانی کوتاه به شدت به کسی نزدیک و با او صمیمی شده و هفته بعد از او بیزار شوند.<br> <br> * مبتلایان اختلال هویت دارند<br> <br> این متخصص حوزه بهداشت و روان، گفت:‌ text/html 2017-07-06T05:34:31+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN اختلال شخصیت مرزی چیست؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1814 <br> اختلال شخصیت مرزی چیست؟<br> <br> اختلال شخصیت مرزی نوعی اختلال شخصیت است که ترس از رها شدن، روابط بین فردی بی‌ثبات، اختلال هویت، ژست‌های خودکشی، عصبانیت زیاد، استرس شدید و افکار بدبینانه، جزو ویژگی‌های آنها است و بروز احساسات نقش موثری در درمان آنها دارد. text/html 2017-07-06T05:20:24+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN تست آن لاین اختلال شخصیت مرزی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1813 <div>برای انجام تست&nbsp;<a href="https://psychoexir.com/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C/" target="_blank" title="">اینجا</a>&nbsp;کلیک کنید</div> text/html 2017-07-05T21:15:32+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN چه نوع داروهایی مناسب درمان اختلال مرزی است؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1812 <br> چه نوع داروهایی مناسب درمان اختلال مرزی است؟<br><br> <br> دارو درمانی برای اخذ نتایج بهتر دارو درمانی به روان درمانی اضافه می‌شود. داروهای نورولپتیک (ضد جنون) برای کنترل خشم <br> <br> خصومت و دوره‌های پسیکوتیک گذرا از داروهای(ضد افسردگی)برای بهبود خلق و بیمار استفاده می‌شود از دیگر داروهای مورد استفاده می‌توان به ضد تشنج‌ها و کربنات لیتیوم اشاره کرد. <br> <br> تجویز این داروها باید تحت نظر روانپزشک باشد. text/html 2017-07-05T21:11:03+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN رفتار درمانی و درمان اختلال مرزی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1811 <br> &nbsp;رفتار درمانی و بخصوص آموزش مهارتهای اجتماعی بویژه با استفاده از نوارهای ویدیوئی که بیمار را در مشاهده تأثیر رفتارش بر دیگران توانا می‌کند، مفید است. text/html 2017-07-05T20:38:41+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN چرا روان درمانی برای درمان اختلال مرزی مناسب نیست؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1810 <br> چرا روان درمانی برای درمان اختلال مرزی مناسب نیست؟<br> <br> درمان اختلال شخصت مرزی روان درمانی درمان انتخابی برای این اختلال روان درمانی می‌باشد که به یک اندازه برای بیمار و درمانگر مشکل است.<br> <br> &nbsp;علت آن بی ثباتی و رفتار تکانشی (لحظه‌ای) و همچنین استفاده از مکانیسم دفاعی«دو نیم سازی» است.&nbsp;<div> <br> (مکانیسمی است که باعث می‌شود شخصیت مرزی متناوب از درمانگر یا سایر افراد محیط بیزار شده یا آنها را به شدت دوست بدارد) </div> text/html 2017-07-05T20:36:26+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN تشخیص افتراقی اختلال مرزی با پارانوئید http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1809 <br> تشخیص افتراقی اختلال مرزی با پارانوئید<br> <br> <br> شخصیت پارانوئید : <br> <br> در شخصیت پارانوئید سوء ظن در اکثر موقعیت ها حضور دارد ولی شخصیت مرزی یک علائم موقت (وابسته به استرس) است text/html 2017-07-05T20:34:09+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN تشخیص افتراقی اختلال مرزی با اسکیزوتایپال http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1808 <br> <br> تشخیص افتراقی اختلال مرزی با اسکیزوتایپال<br> <br> <br> شخصیت اسکیزوتایپال :<br> <br> &nbsp;در شخصیت مرزی عقاید غیرعادی ، تفکر و تکلم عجیب و غریب مانند آنچه که در اسکیزو تایپال مشاهده می‌شود، دیده نمی‌شود.<br> text/html 2017-07-05T20:30:04+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN تشخیص افتراقی اختلال مرزی با اسکیزوفرنی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1807 <br> <br> تشخیص افتراقی اختلال مرزی اسکیزوفرنی :<div>&nbsp;به علت فقدان دوره‌های پسیکونیک طولانی (قطع ارتباط با واقعیت) شخصت مرزی از اختلال اسکیزوفرنی قابل تفکیک است. </div> text/html 2017-07-05T20:28:53+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN ملاک‌های تشخیص اختلال مرزی چیست؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1806 ملاک‌های تشخیص اختلال مرزی چیست؟<br> <br> <br> ملاک‌های تشخیص اختلال مرزی الگوی مستمر ناتوانی در روابط فردی ، خود انگاره ، عاطفه و رفتار لحظه‌ای بارز که در اوایل بزرگسالی شروع می‌شود. برای تشخیص وجود پنج (یا بیشتر) علامت از علائم زیر ضروری است:<br> <br> <br> <br> اقدام‌های «دیوانه وار» برای اجتناب از ترک شدن واقعی یا خیالی .<br> <br> الگوی بی‌ثبات و پر تنش روابط فردی که با نوسان بین دو قطب ، آرمانی کردن و بی‌ارزش نمودن مشخص است .<br> <br> اختلال هویتی: بی ثباتی بارز و مستمر خود انگاره. <br> <br> رفتار تکانشی حداقل در دو زمینه که احتمال ضرر شخصی وجود دارد (مثل ولخرجی ، سکس ، سوء مصرف مواد ، رانندگی بدون احتیاط ، دوره‌های پرخوری).<br> <br> &nbsp;تهدید «ژست» یا رفتارهای انتحاری مکرر یا رفتار جرح خویشتن<br> <br> بی‌ثباتی عاطفی به دلیل ماهیت واکنشی خلق (مثلاً حالت ملال شدید ، تحریک پذیری یا اضطراب که معمولا چند ساعت و ندرتاً چند روز دوام می‌یابد.)<br> <br> احساس مزمن پوچی <br> <br> خشم شدید و نامتناسب یا اشکال در کنترل خشم (مثل ابراز کج خلقی مکرر ، خشم مستمر یا نزاع مکرر) <br> <br> تفکر پارانوئید موقت وابسته به استرس یا علائم تجزیه‌ای شدید.<br> text/html 2017-07-05T20:21:34+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN بیمار مرزی : سیگار روشن را روی بدنم گذاشتم...!!! http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1805 <br style="font-size: 26.0581px;">&nbsp;توصیف زیر گفته‌های یک بیمار مرزی است که بیانگر آشفتگی های او می باشد:<br> <br> من چند ماه قبل در خانه تنها بودم که دچار وحشت شدم! کوشش کردم با دوستم تماس بگیرم ... او را هیچ کجا نیافتم، آن شب بنظر می‌سید که تمام دوستان من سرگرم هستند و من کسی را ندارم که با وی صحبت کنم ...<br> <br> &nbsp;من بیشتر و بیشتر عصبانی و برانگیخته شدم. سر انجام از جا در رفتم و سیگاری را روشن کرده درون ساعد خود فرو بردم. <br> <br> نمی‌دانم چرا این کار را کردم، زیرا در واقع به آن توجهی نداشتم. حدس می‌زنم احساس کردم که مجبورم کار برجسته انجام دهم!»&nbsp;<br> text/html 2017-07-05T20:16:04+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN چرا عزیزان مرزی مکررا خود آزاری میکنند؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1804 چرا عزیزان مرزی مکررا خود آزاری میکنند؟<br> <br> &nbsp;نکته مهم و دردناک زندگی افراد مرزی اقدامهای مکرر خود آزاری (خود زنی) است. آنها ممکن است برای رفع تنش درونی یا به قصد کمک گرفتن از دیگران اقدام به «تیغ زدن یا سوزاندن» قسمتهای مختلف بدن خود نمایند. اما اغلب در بازو ، سینه و شکم می‌توان آنها را مشاهده کرد. text/html 2017-07-05T20:09:52+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN بی مبالاتی جنسی در عزیزان مرزی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1803 بی مبالاتی جنسی در عزیزان مرزی<br> <br> <br> &nbsp;از طرف دیگر این بیماران در روابط پر شور و ناپایدار (که گاهی با بی‌مبالاتی جنسی همراه است) درگیر می‌شوند. text/html 2017-07-05T20:05:30+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN چرا عزیزان مرزی خالکوبی میکنند؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1802 چرا عزیزان مرزی خالکوبی میکنند؟<br> <br> بیماران مرزی برای جبران هویت ناقص و آشفته خود اغلب روی پوست شان کلمات (مانند : مادر ، عشق) یا عکس هایی (مانند عکس فرد محبوب یا حیوانات) را خال کوبی می‌کنند. این خال کوبیها در حکم قدرت دهنده&nbsp; و آرامش بخش است. text/html 2017-07-05T20:04:23+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN عزیزان مرزی دچار بحران هویت تناسلی ( جنسی ) هستند http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1801 <br> عزیزان مرزی دچار بحران هویت تناسلی ( جنسی ) هستند<br> <br> <br> همچنین این بیماران نسبت به مفاهیم هویت خود دچار آشفتگی هستند. بدین معنی که درباره «هویت تناسلی (جنسی) و ارزش‌ها ، وفاداریها و هدفهای خود» تردید دارند. text/html 2017-07-05T19:54:28+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN اختلال شخصیت مرزی چیست؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1800 <br> اختلال شخصیت مرزی چیست؟<br> <br> بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در«مرزی بین نوروز و پسیکوز» قرار دارند و با بی‌ثباتی فوق‌العاده عاطفه خلق و رفتار و احساس پوچی مشخص می‌شوند.<br> <br> &nbsp;در واقع هیچ ویژگی&nbsp; بصورت دائمی در فرد دیده نمی‌شود. یک مرزی ممکن است در یک موقعیت ، فردی را به عنوان «دوست داشتنی‌ترین و مهم‌ترین » در نظر بگیرد و در موقعیت دیگر به عنوان «بی‌رحم‌ترین و استثمار کننده‌ترین» شخص تشخیص دهد. «نقطه تعادلی در زندگی آنها وجود ندارد». text/html 2017-07-04T18:10:43+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN چگونه می توان به افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی کمک کرد؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1799 <br> <br> چگونه می توان به افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی کمک کرد؟<br> <br> چندین روش موثر برای درمان این اختلال وجود دارد.<br> <br> <br> دارو درمانی شامل: داروهای ثابت کننده خلق و خو، داروهای ضدجنون و ضد افسردگی می توانند این علائم را کنترل کنند.<br> <br> روش های مختلف مشاوره و درمان شامل<br> text/html 2017-07-04T18:06:41+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN ترس از تنها ماندن دلیل خشم بیمار مرزی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1798 <br> <br> &nbsp;ترس از تنها ماندن دلیل خشم بیمار مرزی<br> <br> خشم و ترس شدید در این افراد از تنها ماندن سرچشمه می گیرد.<br> <br> این افراد حتی اگر تجسم کنند که تنها هستند، دچار ترس و عصبانیت می شوند.<br> <br> ترس از تنها بودن، یک مشکل جدی در روابط خانوادگی ایجاد می کند. text/html 2017-07-04T18:02:58+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN شکست عشقی دلیل احساس پوچی در اختلال مرزی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1797 شکست عشقی دلیل احساس پوچی در اختلال مرزی<br> <br> هنگامی که این افراد به یک چیز و یا کسی علاقه داشته باشند و آن چیز و یا آنکس از پیش آنها برود، احساس پوچی و انزوا می کنند و توانایی مقابله کردن با این احساس را ندارند.<br> <br> علائم اختلال شخصیت مرزی می تواند شامل احساس بی ارزشی، بی عشقی و پوچی باشد. یک درمان جدید به نام رفتار دیالیتیکی می تواند برای افراد مبتلا مفید باشد. text/html 2017-07-04T17:56:36+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN بریدن بدن خود با چاقو در اختلال مرزی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1796 <br> بریدن بدن خود با چاقو در اختلال مرزی<br> <br> فرد مبتلا به این اختلال می تواند دارای علائم خطرناکی باشد و مشکلاتی را در ارتباط با تصویر بدن خود و عزت نفس داشته باشند.<br> <br> افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی به خودشان صدمه می زنند، مثل بریدن بدن خود با چاقو.<br> <br> حتی ممکن است فکر خودکشی کنند، در این صورت باید فورا به روانپزشک مراجعه کنند. text/html 2017-07-04T17:46:53+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN دلیل خشم های بی‌جا در بیماران مرزی چیست؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1795 <br> دلیل خشم های بی‌جا در بیماران مرزی چیست؟<br> <br> <br> شرایط خارج از کنترل و یا ناچیز می توانند افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی را بسیار خشمگین کنند.<br> <br> برای مثال اگر والدین و یا همکاران برای مدت کوتاهی، به فرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی اعتنا نکنند، این فرد از احساس طرد و انزوا، بسیار خشمگین می شود. text/html 2017-07-04T17:42:07+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN چرا مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بیماران مرزی بالاست؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1794 چرا مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بیماران مرزی بالاست؟<br> <br> <br> زیاده روی در مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی<br> این افراد برای فرار از مشکلات و یا آرام شدن، به مواد مخدر و مشروبات الکلی رو می آورند.<br> <br> برای کنترل بهتر علائم این اختلال، همه این موارد باید درمان گردند. text/html 2017-07-04T17:35:31+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN دلیل رفتارهای پرخطر در اختلال مرزی چیست؟ http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1793 <br> &nbsp;دلیل رفتارهای پرخطر در اختلال مرزی چیست؟<br> <br> پول خرج کردن بی رویه یکی از رفتارهای افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی می باشد.<br> <br> روابط جنسی نامناسب، پرخوری و یا رانندگی کردن خطرزا از رفتارهای پرخطر این افراد می باشد.<br> <br> این رفتارها ناشی از تصور ضعیف فرد از خودش می باشد. text/html 2017-07-04T17:23:08+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN روابط متزلزل در اختلال مرزی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1791 <br> &nbsp;روابط متزلزل در اختلال مرزی<br> <br> افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، دارای روابطی ناپایدار با خانواده، فامیل و دوستان خود هستند.<br> این افراد ممکن است سریعا علاقه شدیدی به یک فرد پیدا کنند و ناگهان از آن شخص متنفر شوند.<br> <br> هر گونه جدایی و یا تغییر در برنامه مورد انتظار، می تواند یک واکنش text/html 2017-07-04T17:11:53+01:00 ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com ADMIN کم مهری مادر در کودکی یکی از علل ایجاد اختلال شخصیت مرزی http://ekhtelale2ghotbi.mihanblog.com/post/1790 <br> در مورد علل این اختلال شخصیت به عوامل ژنتیک و مغزی و علل اکتسابی یا تجارب ناشاد در دوران کودکی اشاره شده است که به نظر برخی روانشناسان هردو عامل و تعامل آن در ایجاد این اختلال نقش دارد<br> <br> .اما نقش تجارب دوران کودکی